Jak vybrat kvalitní krmivo pro psa?

Většina z nás chce svému čtyřnohému společníkovi poskytnout to nejlepší. Však jsme to také my, na kom je pes plně závislý. Názory na správné krmení psů se ale různí. Podle čeho se řídit a jak vybrat nejlepší krmivo právě pro toho našeho pejska?
 

Stejně jako má kvalita stravy vliv na lidské zdraví, má vliv i na to psí. Je prokázáno, že správným výběrem krmiva lze předcházet vzniku alergií či jiným zdravotním komplikacím. A pokud se již v organismu psa nežádoucí obtíže vyskytnou, lze je přechodem na vhodnější stravu zmírnit nebo zcela potlačit. Správná strava má tudíž nezanedbatelný vliv nejen na kvalitu života pejska, ale i na jeho délku.

Z čeho máme na výběr?

Buď připravíme stravu doma sami nebo zvolíme komerční krmiva. Chceme-li pro našeho čtyřnohého svěřence jen to dobré, ať se rozhodneme pro první nebo druhý způsob, měli bychom volbu pečlivě rozvážit. Vlastnoruční příprava stravy je časově, finančně, ale i odborně náročná – máme-li zájem plnit misku správně, dlouhodobě výživnou potravou, měli bychom si k této problematice lecco nastudovat. A pak se tím také řídit. Máte-li např. v úmyslu krmit psa zbytky vlastní večeře, je to asi ta nejhorší cesta, jakou se můžete vydat. Na druhou stranu plně se spolehnout na jakékoli krmivo z regálu hypermarketu také není nejchytřejším řešením. Ne všechna komerční krmiva jsou skutečně kvalitní, i když to jejich reklamy hrdě hlásají. Podle čeho tedy pejskům krmivo vybírat?

 

Jak správně krmit psa

Zajímá vás, jaká strava je pro psa ta správná? Odpověď je jednoznačná: vyvážená. Podle odborníků se jedná o stravu, která se v odpovídajícím poměru sestává z přísunu

 • vody,
 • energie,
 • bílkovin a
 • minerálních látek a vitamínů.[1]

Ke zdravému a tudíž dlouhodobě prospívajícímu organismu může vést jen dostatečný příjem těchto složek potravy a jejich dlouhodobě vyvážený poměr. Důležité je přitom právě slovo „dlouhodobě“. Pokud jednou nedáme psovi do misky „kompletní“ stravu, zatímco v ostatních případech ji dostává, nemusíme hned běžet k veterináři. Problémy hrozí při častém opomíjení a časté nevyváženosti složek stravy v krmné směsi.

 

K čemu v těle dochází, když některá složka chybí?

Nejdůležitější a nejlevnější složkou přijímané potravy je voda. Vodou je tvořeno až 70 % tělesné hmotnosti dospělého psa. Schází-li organismu její dostatečný přísun, činnost trávicího ústrojí začíná doznávat změn. Dochází k poklesu míry vstřebávání přijaté potravy a tudíž i ke ztrátě zásobení organismu postačujícím množstvím energetických živin. Dlouhodobé vystavení zvířete dehydrataci může vést až k poruše příjmu potravy a paradoxně dokonce k poruše příjmu samotné vody. Pes se nakonec dokáže vyrovnat se ztrátou téměř veškerého tělesného tuku a více než poloviny tělesných proteinů, ovšem úbytek již 10% vody mu způsobí smrt.[2]

 

Energie sbalená na cesty

Aby pes dobře prospíval, potřebuje k životu dostatečný přísun energie. Množství energie obsažené v krmné dávce by mělo odpovídat energetickým nárokům psa. Ty se různí dle stáří, velikosti a také nároků na psa kladených (jiný energetický výdej bude mít domácí mopslík v letech, březí fenka a jinou sáňový pes).

Nejkoncentrovanějším a také nejsnáze stravitelným zdrojem výživové energie jsou tuky. Ty jsou nezbytné pro vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K).[2] Jejich optimální přísun stojí za zdravou kůží a srstí psa a potažmo za správnou funkčností celého jeho nervového systému. Tuky našim pejskům chutnají, ovšem organismus jich umí vstřebat jen určité množství. Nadbytek tuků se typicky projeví řídkou stolicí, ztrátou vody a také ztrátou vitamínů.[1]

 

Základním stavebním kamenem jsou bílkoviny – ale co když je jich příliš?

Hojení, trávení, produkce krevních buněk, rozmnožování nebo laktace – aby vše v těle psa fungovalo jak má, musí v něm docházet k obnově na buněčné úrovni. Aby to organismus psa zvládnul, potřebuje přijímat stravu s obsahem optimálního množství bílkovin, které těmto procesům v těle napomáhají. Co když je bílkovin ale nadbytek? Bílkoviny jsou složitým způsobem v játrech psa přetvářeny na amoniak, jenž je následně přeměněn do močoviny a vyloučen močí z těla ven. Pokud je v moči přítomná vysoká koncentrace močoviny doprovázená citelným zápachem, může se jednat o neklamnou známku překrmování psa stravou bohatou na bílkoviny. Takový stav však nese rizika v podobě neúměrného zatížení jater, ledvin a celkového horšení zdravotního stavu. Bohužel jak nedostatek, tak nadbytek bílkovin je jedním z problémů nekvalitních komerčních krmiv.

 

Minerální látky v těle

Dostáváme se k vitamínům a minerálům. Jejich přebytek v krmné dávce může způsobit více problémů, než jejich nedostatek. Minerální látky zabezpečují strukturální stabilitu organismu a podílí se na fungujícím přenosu nervovaných impulsů a svalových stahů. Pro zdravý vývoj jsou neméně důležité vitamíny. U nich platí jednoduché pravidlo: čím je metabolismus rychlejší, tím je potřeba vitamínů v těle vyšší. Třeba štěňata a psi vystaveni zvýšené zátěži (např. březí feny) mají potřebu vitamínů vyšší než jiní.

 

A co nám tento výčet vlastně říká?

Podávaná strava, ať již doma připravená nebo komerčně nabízená, by uvedené živiny měla obsahovat. A nejen to. Měly by být zahrnuty v optimálním množství – neměl by jich být ani nedostatek, ale ani nadbytek. Jak to ale poznat? Signalizací je samozřejmě vzhled a fyzický projev samotného psa. Platí jednoduché pravidlo: nezdá-li se nám něco vně, nebude to dobré ani uvnitř. Lépe je však nečekat a potenciálním problémům předcházet výběrem takové stravy, která bude pro psa zdravá a kterou budeme zvládat připravovat konzistentně každý den (ať již z časových důvodů nebo z těch finančních).


 

Krmíme konzistentně. Pes má krátké střevo!

Také jste zaslechli, že krmit psa byste měli stále stejnou stravou? Že je to hloupost, protože my také nejíme stejné jídlo? Fyziologie psa se od té lidské liší. Pes má na rozdíl od nás krátké střevo. Opravdu. A právě v něm leží problém veškerého vstřebávání podané potravy.

Psí zažívací trakt je relativně krátký a strava střevem prochází poměrně rychle. Aby docházelo k jejímu dobrému vstřebávání, střevo se vůči ní musí nejprve „aklimatizovat“. Což znamená, že se v něm dle jednotlivých složek potravy musí utvořit určitá skladba. Té se následně přizpůsobí množství trávicích šťáv i bakteriální mikroflóra. Takové přizpůsobení ovšem není hned – trvá přibližně 7 – 14 dní a to za předpokladu, že krmíme stále stejnou stravou. Ve stejném složení stejných poměrech. Teprve poté je potrava optimálně vstřebávána a tudíž i využívána.[5]

 

Co to znamená?       

Aby pes kvalitně trávil, nemůžeme mu dát jeden den maso a druhý den granule. Navíc všechna krmení musí mít stejné složení. Tzn., krmíme-li granulemi, měli bychom každý den dát opět tytéž granule. Je-li pes krmen doma připraveným masem + příkrmem, stejné maso a stejný příkrm by měl dostat při každém krmení.[5] Což v případě doma připravované stravy nebývá tak úplně možné – stačí, aby jeden obchod zavřel nebo nastal sezónní nedostatek některých surovin a komplikace jsou tu hned. Krmíme-li granulemi nebo směsí v konzervě, máme v tomto ohledu podmínky podstatně snazší. Nejen z hlediska časového, ale zvolíme-li krmivo skutečně kvalitní, můžeme si být jisti i v tom, že psovi podáváme stravu dostatečně výživnou.

 

Co když stále stejně nekrmím?

Pokud složky krmné směsi a jejich poměry nedodržujeme, pes má daleko vyšší potřebu jídla. Bývá narušeno zásobení organismu vitamíny a minerály, nemůže dojít k přizpůsobení zažívadel a nás čeká „dáreček“ v podobě průjmu nebo alespoň řidší stolice. Ta je vyvolána reakcí střeva na změnu krmné dávky jednorázovým zvýšením množství střevních šťáv, které se v zažívacím traktu nestačí vstřebat. [5]

 

Podstatné aspekty výběru potravy

Objasnili jsme si, proč je nutné v přípravě krmení pro psy postupovat konzistentně, která strava je odborníky považována za vyváženou a jaké jsou její výhody. Jaké jsou však další aspekty výběru toho nejvhodnějšího krmení?

 • Čas

Je asi jasné, že krmení granulemi nebo krmivem v konzervě příliš času nezabere. Časová náročnost doma připravované stravy naopak může být značná. Jídelníčku bychom se měli opravdu věnovat. Chceme-li plnit misku zodpovědně, jen samotný výběr surovin vezme svůj čas. Pak následuje příprava. Jednotlivé kusy by měly být zpracovány a podávány čerstvé. Tzn. odvážené, očištěné, pokrájené, zamíchané a teprve poté předané pejskovi. Příprava stravy na více dnů dopředu není doporučována, a to ani při skladování v mrazničce. Mražení sice nemá nikterak velký vliv na obsah živin v potravinách, ale během rozmrazování dochází k uvolnění kapaliny obsahující vitamíny rozpustné ve vodě a minerální soli, které se – nejsou-li zkonzumovány, ztrácí. Některé druhy zeleniny nebo měkkého ovoce naopak není vhodné mrazit vůbec.[3] Voda obsažená v buňkách zmrzne a vzniklé ledové krystalky naruší buněčné membrány, čímž dojde k jejich devastaci. Tento stav má např. za následek i „ztuhlost“ masa poté, co je rozmraženo – zkrátka nikdy již nebude tak pružné, jako před zamražením.[4]

 • Sestavení vyvážené stravy

Nevýhodou doma připravované stravy je fakt, že ji správně vyváženou a „vyladěnou“ z pozice optimálního množství živin, vitamínů a minerálů, sestavíme spíše těžko než lehko. U komerčních krmiv problém z velké části odpadá – užité složky jsou vypsány na etiketě spolu se svým procentním zastoupením v obsahu krmiva. Ale i zde je třeba mít se na pozoru. Zaměřte se na kvalitu. Skutečně kvalitní krmivo pro psy by nemělo obsahovat vysokou koncentraci dusíkatých látek o nízké stravitelnosti, které zatěžují ledviny a játra. A které, bohužel, se v méně kvalitních krmivech vyskytují.[1]

 • Finance

Upustíme-li od myšlenky krmit zbytky od večeře, je doma připravovaná psí strava v porovnání s většinou granulí či konzerv méně ekonomicky výhodná.

 

Krmení granulemi nebo masem?

Zda ke krmení zvolit granule a konzervy nebo doma připravovanou stravu, nakonec závisí na našich časových možnostech, finančních prostředcích a ochotě trávit každý den určitou dobu odměřováním a přípravou potravy. Pokud máme dostatek času den co den, dostatek finančních prostředků a krám se surovinami za rohem, můžeme psovi připravovat stravu sami. Ale protože to tak většinou nebývá, pojďme se raději zaměřit na výběr opravdu kvalitního granulovaného krmiva.

„Boxer, teriér i chrt, milují krmiva od firmy Šprt“

Aneb na reklamu nehleďte. Správná reklama prodá i rozbitou dlažební kostku, proč by neprodala nekvalitní krmivo? Lépe uděláme, budeme-li vycházet z ověřených informací a etiket se soupisem složení. Rozhodující při výběru není ani chuť psa, protože jemu může stejně dobře chutnat kvalitní strava jako blaf, za který nám jeho zažívání dozajista nepoděkuje. Ale pokud jsme si jisti, že jsme vytipovali několik dostatečně kvalitních značek, můžeme od každé zakoupit menší vzorek a ten nechat pejska otestovat. A teprve následně vybrat tu značku, která psovi chutná nejlépe.

 

Druhy krmiv

Na trhu nalezneme nepřeberné množství krmiv. Vždy bychom měli vybrat krmivo takové, které odpovídá věku a váhové kategorii psa, i když výběr je podstatně širší.

 • krmiva pro štěňata
 • krmiva pro dospělé psy
 • krmiva pro staré psy

Granule určené štěňatům bývají menší a obsahují více bílkovin, fosforu, vápníku i tuku. Krmiva pro staré psy vynikají vysokou stravitelností živin při nižším energetickém obsahu. Díky upravené koncentraci sodíku a draslíku podporují činnost srdce a ledvin. O prevenci poškození kostí či kloubů se naopak postará zvýšený obsah vápníku a fosforu. [2]

 • krmiva se zvýšeným obsahem energie
 • krmiva se sníženým obsahem energie

Psi se zvýšenou zátěží (např. březí fenky) potřebují vyšší příjem energie. Ten bývá dán obsahem přes 30 % bílkovin. Pro obézní psy potřebující naopak méně energie jsou k dispozici krmiva se sníženým obsahem tuků.[2]

 • hypoalergenní krmiva
 • vegetariánská krmiva
 • holistická krmiva
 • organická krmiva

Trpí-li pejsek alergií, pořiďte mu hypoalergenní krmivo. Tato krmiva mohou řešit některé lehčí formy potravní alergie a nesnášenlivosti. Obsahují složky menšího obsahu alergenů a neobsahují suroviny jako je pšenice, vejce, kvasnice, mléčné výrobky či hovězí maso aj. Hlavním zdrojem bílkovin ve vegetariánských krmivech je sója, kukuřice, rýže či oves. Organická a holistická krmiva jsou zase produktem ekologického zemědělství.[2]

 

Důležité je složení krmiva, nikoliv cena

Pes je jednoznačně masožravec. Chceme-li jej krmit granulemi či konzervami, měli bychom vybrat takové, které mu maso v dostatečném objemu poskytnou. Nekvalitní produkty poznáme od těch kvalitních díky obsahu složení. To nekvalitní na sebe upozorní nízkým obsahem masa, chemickou konzervací či vysokým obsahem bílkovin rostlinného původu a soli. Takové krmné směsi by psí miska neměla poznat. Ale nic naplat, pro většinu majitelů čtyřnohého svěřence je důležitá cena.

Říká se, že dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí – my bychom ovšem pro levné marketové krmivo skákat neměli. Nebo alespoň ne hned, dokud si důkladně neověříme jeho složení. Sebelákavější finanční úspora v podobě levných ekonomických řad „kvalitního“ krmení nevyváží možné neduhy, které mohou pejska postihnout.

Na druhou stranu i ve světě krmiv platí ono známé pořekadlo, není všechno zlato, co se třpytí. Tj. ani vysoká cena krmiva nemusí být zárukou jeho kvality. Tou by mělo být jen složení uvedené na etiketě. Každý pejskař ale není laborant – abychom uváděné hodnoty mohli správně interpretovat, musíme o nich buď něco vědět anebo si pomoci nezávislým hodnocením krmiv.

 

Jak číst složení na etiketách

 • Maso

Masožravci potřebují maso. Proto by krmná směs pro psa měla na prvním místě etikety obsahovat údaj o masu v sušině (dehydrované maso) nebo masovou moučku. Maso by tedy mělo tvořit hlavní složku krmiva. Pokud je masa v sušině pod 10 %, měli bychom zbystřit. Nejedná se o kvalitní směs!

Je-li procentní zastoupení masa uváděno v čerstvém, tj. nevysušeném stavu, ideálně by měla být připojena informace také o procentním obsahu masa v sušině. A to z jednoho prostého důvodu. Čerstvé maso obsahuje až 80 % vody, proto objem masa ve vysušeném stavu bude logicky nižší. Je-li tedy čerstvé maso uvedeno na etiketě na prvním místě, následovat by měl údaj o masové moučce, jako tomu je např. u krmiv Orijen.

 • Bílkoviny

Již víme, že optimální množství bílkovin v psí stravě vede ke správné činnosti vnitřních orgánů a obnově organismu na buněčné úrovni. Bílkoviny jsou tedy důležité. Jejich procentuální zastoupení ovšem uvádí jen některé značky výrobců, např. AcanaOrijen nebo First Mate.

Neměli bychom zapomínat ani na původ bílkovin. Živočišné bílkoviny jsou pro psa lépe stravitelné a nezpůsobují v krvi výskyt velkého množství amoniaku. Toto je problém naopak u nekvalitních bílkovin rostlinného původu, které jsou také z výrobního hlediska mnohem levnější.[1]

 • Obilniny

Obilniny bývají pro psy hůře stravitelné. V psích slinách není obsažen dostatek enzymu amylázy, který napomáhá k jejich trávení. Proto by na nás krmiva s vysokým obsahem obilnin měla působit varovně. Navíc právě obilniny bývají příčinou nesnášenlivosti určitých potravin. Hypoalergenní strava je strava chudá na obiloviny![6] Příkladem krmiva bez obilnin může být krmivo Essentialfoods nebo Taste of the Wild.

Na krok před ostatními. Krmiva doporučována AAFCO

Při studiu etiket možná narazíte na informaci, že dané krmivo bylo schváleno AAFCO (např. krmivo Orijen). Zkratka AAFCO pochází z anglického The Association of American Feed Control Officials, a označuje členskou dobrovolnou asociaci místních, státních a federálních amerických agentur, ze zákona pověřených regulovat prodej a distribuci krmiv nebo veterinárních léčiv.[7]AAFCO vyhlašuje normy minimálních nutričních standardů, které by kompletní a vyvážené suché krmivo mělo obsahovat, a na základě nich hodnotí krmiva vyráběná a prodávaná na americkém a kanadském trhu. Tyto normy obsahují procentní zastoupení bílkovin, tuků, vitamínů i minerálů. Drobnou zajímavostí je, že se vyhlašované nutriční standardy AAFCO jednou za čas mění a vyhlašují tedy znovu. Pokud krmivo s datem výroby dnešního roku standard AAFCO nenese, neznamená tedy, že by jej neneslo někdy dříve.
 

Pro rok 2014 byl minimální nutriční profil krmiva ve 100% sušině dle AAFCO vyhlášen v této podobě:[2]
 

Složka                  Jednotka            Růst a reprodukce (minimum)   Dospělý pes (záchova) Maximum
Protein                               %                          22,5                                                   18
Arginin                                %                          1                                                         0,51
Histidin                               %                          0,44                                                   0,19
Izoleucin                            %                          0,71                                                   0,38
Leucin                                 %                          1,29                                                   0,68
Lysin                                   %                          0,9                                                     0,63
Methionin                          %                          0,35                                                   0,33
Methionin-cystin              %                          0,7                                                     0,65
Fenylalanin                        %                          0,83                                                   0,45
Fenylalanin - tyrosin        %                          1,3                                                     0,74
Threonin                            %                          1,04                                                   0,48
Tryptofan                          %                          0,2                                                     0,16
Valin                                   %                          0,68                                                   0,49
Tuk                                      %                          8,5                                                     5,5
K. linolová                         %                          1,6                                                     1,1
K. alfa-linolenová            %                          0,08                                    nedefinováno
K. eikosapentaenová
+ dokosahexaenová        %                          0,05                                    nedefinováno
K. linolová + arachidonová : k. alfa-linolenová + eikosapentaenová + dokosahexaenová    3:1
Vápník                                %                           1,2                                                     1,5                                       1,8
Fosfor                                 %                           1                                                         0,4                                       1,6
Ca : P                                                                1:1                                                     1:1                                       2:1
Draslík                                 %                           0,6                                                     0,6
Sodík                                   %                           0,3                                                     0,08
Chlor                                   %                           0,45                                                   0,12
Hořčík                                 %                           0,06                                                   0,06
Železo                                 mg/kg                  88                                                      40
Měď                                    mg/kg                  12                                                      7,3
Mangan                              mg/kg                  7,2                                                     5
Zinek                                   mg/kg                  100                                                    80
Jód                                       mg/kg                  1                                                         1                                           11
Selen                                   mg/kg                  0,35                                                   0,35                                     2
Vitamin A                           IU/kg                    5000                                                  5000                              250000
Vitamin D                           IU/kg                    500                                                    500                                      3000
Vitamin E                           IU/kg                    50                                                      50
Thiamin                              mg/kg                  2,25                                                   2,25
Riboflavin                          mg/kg                  5,2                                                     5,2
K. pantotenová                mg/kg                  12                                                      12
Niacin                                 mg/kg                  13,6                                                   13,6
Pyridoxin                            mg/kg                  1,5                                                     1,5
K. listová                            mg/kg                  0,216                                                 0,216
Vitamin 12                         mg/kg                  0,028                                                 0,028
Cholin                                 mg/kg                  1360                                                  1360

 

Nezávislý test suchých krmiv – Dog Food Analysis

Také si myslíte, že je trh zaplaven nekvalitními krmivy pro psy? Pak nejste jediní. S tímto názorem přichází také Dog Food Analysis – tým nezávislých dobrovolníků, dlouhodobě se zajímajících o výživu psů. Jejich členové provádějí nezávislá a ve světě uznávaná testování jednotlivých druhů suchých psích krmiv. Na základě těchto testů vydávají svá ohodnocení krmiv, která jsou od roku 2005 publikována na serveru dogfoodanalysis.com. Ten v současnosti obsahuje již více než 1500 recenzí suchých krmiv pro psy.[8]

Každé testované krmivo má šanci získat maximální počet 6 hvězd, ale jen některé na něj dosáhne. Příkladem takových krmiv může být krmivo Orijen nebo Taste of the Wild s kachní (Wetlands) nebo bizoní (High Praire) příchutí.

Nezávislé hodnocení 6 hvězd od Dogfoodanalysis.com je ve světě psích krmiv prestižní záležitostí. Chcete-li vybrat kvalitní krmivo pro psy, pak vám právě tato nezávislá hodnocení mohou pomoci.

Naše redakce a tým obchodu Můj Mazlík doporučuje krmiva Taste of the Wild.

 


Zdroje:

[1] Výživa psa při nadměrné zátěži [online], Veterina-info.cz, dostupné z: http://www.veterina-info.cz/odborne-clanky/vyziva-psa-pri-nadmerne-zatezi-76.html

[2] NOVOTNÁ, Barbora. Stanovení výživné hodnoty granulovaných krmných směsí pro psy [online], 2013, dostupné z: https://theses.cz/id/9kedzk/DP_Barbora_Novotn.pdf

[3] Mrazení zajišťuje kvalitu a bezpečnost potravin [online], dostupné z:http://www.eufic.org/article/cs/artid/mrazeni-zajistuje-kvalitu-bezpecnost-potravin/

[4] Krmivo pro psy – podle čeho se rozhodnout? [online], Doktorka Romana Pet Food, dostupné z:http://blog.doktorkaromana.cz/2011/10/25/krmivo-pro-psy-%E2%80%93-podle-ceho-se-rozhodnout/

[5] Rady pro chovatele [online], MVDr. Petr Košar, Veterinární služby a poradenství, dostupné z:http://veterina.iap.cz/vyziva_psa.html

[6] Masožravci nebo všežravci? Nebo proč si vybrat krmivo pro psy - bez obilovin [online], dostupné z:http://natureapetfoods.cz/masozravci-nebo-vsezravci-a16

[7] The Association of American Feed Control Officials [online], dostupné z: http://www.aafco.org/

[8] The Dog Food Analysis [online], dostupné z: http://www.dogfoodanalysis.com/

Na tento článek se vztahuje © Mujmazlik.cz - použití díla nebo jeho části bez písemného souhlasu autora je zakázáno.

 

Potřebujete s výběrem krmiva pro psa poradit? Neváhejte nás kontaktovat!

60 Komentářů